کرسی استادی بیماری های پوست کودکان
کد : 19531      تاریخ انتشار : ۱۳۹۴ يکشنبه ۲۵ بهمن تعداد بازدید : 1896

مدیریت

مدیریت واحد پوست

 

دکتر سعیده فرج زاده

 

فلوشیپ درماتولوژی پوست اطفال

 

CV